Foto:Lena Furberg

Vara en människa

Vad är det att vara människa? Kan mina personliga reflektioner över just mina erfarenheter vara meningsfulla för andra?

Parkinsons sjukdom präglar hela min tillvaro; den är som en färgsättning av hela mitt mänskliga liv. I bilder och figurer – det vi kallar konst – har jag uttryckt mig då och då. Att jag inte är svensk – och inte heller vill ha en annan nationell etikett – ligger som en summande ton under allt jag håller på med. Mina nära vänner är geografiskt långt borta ibland.

Kan mina reflektioner över dessa mina människovillkor öppna för andras tankar? Möter vi i den egna reflektionen också det allmänmänskliga?

Karin Åkerlund