Foto:Lena Furberg

Vara en människa

Vad är det att vara människa? Kan mina personliga reflektioner över just mina erfarenheter vara meningsfulla för andra?

Parkinsons sjukdom präglar hela min tillvaro; den är som en färgsättning av hela mitt mänskliga liv. I bilder och figurer – det vi kallar konst – har jag uttryckt mig då och då. Att jag inte är svensk – och inte heller vill ha en annan nationell etikett – ligger som en summande ton under allt jag håller på med. Mina nära vänner är geografiskt långt borta ibland.

Kan mina reflektioner över dessa mina människovillkor öppna för andras tankar? Möter vi i den egna reflektionen också det allmänmänskliga?

Karin Åkerlund

Kommentarer

26.10.2020 14:55

Irja Askola

I have the pridedge to "meet" her in her art every mornig at my home. The green ceramic illustration of the three generations and the the Ronja Röversdotter, my forbild as bishop.

26.10.2020 14:51

Irja Askola

Karin is the most understanding and forgiving person, whom I never met. Since decades. Thanks, dear Karin, en forbild för många, a challence for many.

03.05.2020 01:36

pilkyun shin

Att sakna menas att älska,
Att älska menas att vara,
Att vara menas att leva med goda memoarer.
Att sakna menas att vi är vänner.

24.11.2019 08:07

Erda Åkerlund

Vi kan bilda en egen samtalsgrupp.Man kan inte vänta på vården.Livslång sjukdom är naturligtvis starkt förknippade med liv och dödfrågor.Sjukvården saknar resurser för detta numera.