Om Karin

Foto Eva Malm

Sedan 2009 har jag jobbat som konsult i idéföretaget Liv och lärande, mest med att utveckla pedagogiken i frågor om global rättvisa och hållbar utveckling.

Samma frågor har jag jobbat med i främst kyrkliga och ekumeniska sammanhang under mer än 30 år.

Under de senaste 15 åren har jag också gjort saker som kan kallas konst. De finns på fotona på denna hemsida.

 

 

Boka föredrag

Under det senaste året har jag hållit föredrag om "Att prata om det svåra med parkinsons sjukdom - medmänskliga samtal"  i parkinsonföreningar runt om i landet. Är ni intresserade av att boka mig som föredragshållare maila till livochlarande@gmail.com.

 

Ett varmt tack till Lena Furberg och Helena Sunvisson. De vet varför.