Böcker jag nämner

Dahlgren, Eva F: Det här är inte  jag. Forum 2005

Hustvedt, Siri: Den skakande kvinnan eller en hisroria om mina nerver. Norstedts 2009

Sacks, Oliver: Awakenings. Vintage Books 1990

Williams, Rowan: Tystnad och honungskakor. Öknens vishet. Cordia 2003

 

  

Om teckningen vid Ett vackert vrak

Anne-Gaëlle Amiot och Karin Sunvisson har skrivit boken BADLAND -The survival of Art and the art of surviving. Den handlar om det pris karakalpakerna fått betala för vår billiga bomull. Bomullsodlingen är orsaken till Aralsjöns försvinnande. Utöver att bomullsodling kräver enormt mycket vatten används också stora mängder bekämpningsmedel. Gifterna som läckt ut i Aralsjön ligger nu när vattnet försvunnit fria och när folket där inandas dem drabbas de av tuberkulos, cancer och anemi.