Vilka är jag?

 

Först var jag ett foster,

sen blev jag flicka.

I skolan en duktig elev

och i kyrkan kristen.

I tonåren inte så snygg.

Som ung aktivist.

I Afrika vit

och i Sverige dansk.

Sen blev jag fyrtiotalist,

en blivande krävande pensionär

och med parkinson

en försäkringsbedrägeribenägen sjukersättningsmottagare.

 

Etiketter håller på plats

det kaos och mysterium

som är jag.

 

Blir döden min chans

att vara människa?